Păstoriți – Paul David Tripp

lei45,00

Descriere

„Biserica are nevoie disperată de o conducere care nu este structurată doar pentru a fi eficientă, ci este modelată într-un mod mai profund de Evanghelia lui Isus Hristos. Dacă privești la cei care conduc comunitățile prin lentilele lui Isus Hristos, totul se transformă: așteptările, loialitatea, acțiunile, chiar și felul în care răspunzi la dificultăți. Iată de ce, forța care va modela această carte este chemarea specifică a Evangheliei cu privire la felul  în care trebuie să gândim conducerea spirituală.”

Cuprins

PRINCIPIUL 1: O echipă de slujitori al cărei timp este controlat de efectuarea lucrărilor bisericii tinde să fie nesănătoasă din punct de vedere spiritual
PRINCIPIUL 2: Dacă vor să fie unelte ale harului lui Dumnezeu, slujitorii trebuie să cultive acest har unii în viețile celorlalți

PRINCIPIUL 3: Recunoașterea limitelor stabilite de Dumnezeu în ceea ce privește darurile, timpul, energia și maturitatea, este esențială pentru a conduce bine o comunitate
PRINCIPIUL 4: A-i învăța pe slujitori să recunoască și să echilibreze diferitele chemări pe care le-au primit este o contribuție vitală la succesul lor
PRINCIPIUL 5: O echipă de slujitori sănătoasă din punct de vedere spiritual recunoaște importanța caracterului mai presus decât structurile sau strategiile
PRINCIPIUL 6: Este esențial să înțelegem că a fi slujitor înseamnă a fi angrenat într-un război
PRINCIPIUL 7: Chemarea la conducere în biserică este o chemare la jertfă de bună voie și la slujire necondiționată
PRINCIPIUL 8: O echipă de slujitori sănătoasă este caracterizată de smerenia abordabilității și de curajul sincerității iubitoare
PRINCIPIUL 9: Felul în care conduc slujitorii va fi determinat întotdeauna de locul în care își caută identitatea
PRINCIPIUL 10: Când conducerea este modelată de Evanghelie, va fi dedicată reabilitării și noilor începuturi
PRINCIPIUL 11: Longevitatea este rodul maturității spirituale, iar maturitatea spirituală este rezultatul longevității și ambele sunt rodul comunității Evangheliei
PRINCIPIUL 12: Vei aborda în mod corect inevitabilele slăbiciuni, falimente și păcate ale slujitorilor doar atunci când îi privești prin lentila prezenței, puterii, promisiunilor și harului lui Hristos.