Cerurile de odinioara

Descriere

Cerurile de odinioară repovesteşte fascinanta naraţiune biblică despre Potop, de astă dată prin ochii unei femei curajoase. Dând piept cu răul străvechi, Annah cutează să creadă în Cel Preaînalt, pe care oamenii din aşezarea ei Îl socotesc doar o biată legendă din bătrâni. Într-o lume de o neasemuită frumuseţe, dar şi de o silnicie strigătoare la cer, o lume ce, fără să bage de seamă, zoreşte către propria-i pieire, hotărârea lui Annah are urmări nebănuite.

32.00 ronPret: