Politica de confidențialitate

I. Informații generale 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale pentru Agape, cu sediul în Suceava, Strada Zamca nr. 7, în calitate de operator de date. 
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,
 în contextul utilizării paginii de internet agape.ro.  

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Agape va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare
 la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul
Agape, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator,
în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului. 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați
comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Agape, iar contul creat va fi șters automat. 

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Agape va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării 

III.1. Daca sunteti client al site-ului, agape prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel: pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si agape, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba agape in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea agape de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

In scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe site.
Temei: prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al agape de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al site-ului, agape prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la
distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de agape, prin intermediul site-ului.
Temei: prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra
oferita pe site.
Temei: prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al agape de a asigura
functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv
prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele 

Ca principiu, agape va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina agape (de ex. , in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, agape poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină agape în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii it), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– pentru administrarea site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau
alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate
de către agape prin intermediul site-ului;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate,
dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Drepturile de care beneficiați 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către agape, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea agape cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt
prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către agape a
datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului
în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”)
este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, agape să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării
(altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime
ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către agape către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la opoziție –în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări
conform celor indicate mai jos
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al agape sau în temeiul interesului public, cu excepția
cazurilor în care agape poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea
sau apararea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei
decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce
efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– dreptul de a vă adresa autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau
instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus,vă rugăm să vă adresați la adresa de email: libraria_agape@yahoo.com.
Această pagină de internet folosește și fișiere de tip cookie pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului.