Transformați prin har – J. Ayodeji Adewuya

lei30,00

Descriere

Studiul de faţă afirmă că singurul fir care străbate capitolele 6-8 din Epistola către Romani este sfinţirea, explicată în termenii unei vieţi transformate prin harul lui Dumnezeu. Potrivit autorului, înţelegerea corectă a capitolului 7 din Romani este posibilă numai în urma aşezării acestuia în contextul unei vieţi libere faţă de păcat (Romani 6), precum şi al unei vieţi de libertate, prin Duhul Sfânt (Romani 8).

Perspectiva lui Pavel asupra sfinţirii descrisă în Romani 6-8, este fundamentatî pe relaţia cu Dumnezeu, care implică punere deoparte, dedicare şi puritate etică. Sunt chemaţi în sfinţenie nu doar creştinii din Roma, ci şi credincioşii din zilele noastre. Prin stilul lor de viaţă diferit, creştinii dau mărturie în societate despre Dumnezeu şi despre sfinţenia Sa. Această concluzie se întemeiază pe analiza atentă a celor mai relevante pasaje din corpusul paulin. Studiul de faţă reconstituie imaginea înţelegerii lui Pavel despre sfinţire, pornind de la mesajul pasajului din Romani 6-8. Pentru Pavel, sfinţenia nu trebuie să fie redusă la nişte presupuneri teologice, ci este o calitate ce trebuie demonstrată în vieţile celor ce se numesc creştini.