Speranță pentru Europa – Jeff Fountain

lei28,00

Descriere

Cuprins
Partea întâi: şase întrebări
Cine… îndrăzneşte să prezică?
Unde… este speranţa?
Ce… se întâmplă?
Cum… ieşim de aici?
Când… a apărut Europa?
De ce… păgânism?

Partea a doua: zece imperative
Află… voia lui Dumnezeu pentru Europa!
Respinge… dezinformarea duşmanului!
Adu-ţi aminte… ce a făcut Dumnezeu în trecut!
Recunoaşte… onest păcatele bisericii!
Înfruntă… adevărul despre prezent!
Priveşte… la ce pregăteşte Dumnezeu!
Redescoperă… Evanghelia Împărăţiei!
Asumă-ţi… responsabilităţile şi rolul!
Transplantează… biserica în secolul XXI!
Acţionează sinergic… local, naţional, regional!