O teologie a consilierii creștine – Jay E. Adams

lei45,00

Descriere

O teologie a consilierii creştine uneşte doctrina biblică şi trăirea practică. Mântuirea, principalul centru de interes pentru teologia practică, este de multe ori definită prea îngust, apreciindu-se că ea înseamnă „eliberarea de consecinţele păcatului”. Dar Dumnezeu face mai mult de atât – El transformă vechea natură păcătoasă în ceva cu totul nou. Cu alte cuvinte, El plămădeşte în Cristos oameni noi.

Niciun alt sistem de consiliere, întemeiat pe vreo altă bază, nu poate să ofere ce oferă consilierea creştină… Oricare ar fi problema, oricât de mult ar fi proliferat păcatul, consilierul creştin este uluit de abundenţa extraordinară a harului dăruit de Isus Cristos în răscumpărare. Ce diferenţă aduce aceasta în procesul consilierii!

În cartea de faţă cititorul va pătrunde în bogatul context teologic ce sprijină şi călăuzeşte consilierea biblică. Şi astfel relaţia dintre baza teologică solidă şi practica consilierii va deveni mai clară. Cartea aceasta este unică în felul ei.

Jay E. Adams a fost director pentru studii avansate şi profesor de teologie practică la Seminarul Teologic Westminster şi pastor. El a scris peste cincizeci de cărţi pe teme de lucrare pastorală, consiliere, studiu biblic şi trăire creştină, între care menţionăm Competent to Counsel, The Christian Counselor’s Manual, The Christian Counselor’s Casebook şi How to Help People Change.