Două apocalipse ale lui Ioan – Cristian Bădiliță & Marian Zidaru

lei26,00

Stoc epuizat

Descriere

Apocalipsele alcătuiesc un continent aparte în cadrul literaturii iudaice şi creştine. Întrebările la care încearcă ele să răspundă creează mai de­grabă o atmosferă doctrinară decât o ideologie propriu-zisă.
Prima trăsătură evidentă o constituie dihotomia vârstelor/eonilor: există o vârstă prezentă, a istoriei în curs de desfăşu­rare, şi una viitoare, caracteri-zată de o altă calitate. Între cele două vârste nu poate fi vorba de nicio asemănare. Vârsta de acum (ho aion houtos) se caracterizează prin vremel-nicie şi corupţie. Vârsta viitoare (ho aion mellon), dimpotrivă, are toate atributele durabilităţii: veşnicie, soliditate. Vârsta de acum e alcătuită din succesiunea imperiilor pământeşti (patru, după Daniel, 4Ezdra şi Baruh); vârsta viitoare, atem­porală, de fapt, e reprezentată de Împărăţia lui Dumnezeu, sub sceptrul lui Mesia. Instaurarea noii vârste echivalează cu o nouă creaţie.

Cristian Bădiliţă

Apocalipsa lui Ioan va fi fost redactată în Asia Mică (cel mai solid argument pentru această ipoteză fiind prezenţa scrisorilor către şapte comunităţi creştine din regiune), în ul­timul deceniu al secolului I, în timpul împăratului Domiţian (domnie: 81-96).
A doua Apocalipsă a lui Ioan, numită, în lumea specialiştilor, Prima Apocalipsă apocrifă a lui Ioan, datează din secolul al V-lea (sau al VI-lea). Ea pare influenţată de omiliile lui Efrem Sirianul despre Judecata de Apoi. Nu se ştie nimic precis despre ea (autor, locul de origine, scopul redactării). Este menţionată, alături de Apocalipsa lui Pavel, într-un comentariu la Gramatica lui Dionisie Tracul (secolul al IX-lea).
Cele două texte sunt prezentate alăturat, însoţite de studii care evidenţiază istoria şi impactul lor asupra evoluţiei vieţii religioase de-a lungul secolelor.
Studiile, traducerile şi notele semnate de Cristian Bădiliţă sunt completate de ilustraţiile marelui artist contemporan Marian Zidaru.

Cristian Bădiliţă este istoric al creştinismului timpuriu, doctor al Universităţii Paris IV – Sorbona, autor a numeroase studii despre tradiţia creştină a primelor veacuri, coordonator al traducerii Septuagintei, traducător al Noului Testament.
Marian Zidaru, unul dintre cei mai importanți artiști români contemporani, este sculptor, desenator, pictor.

„Munca lui Marian Zidaru încearcă să edifice punţi, să stabilească legături între teritoriul religios şi cel artistic, altădată unite. Ne aflăm în plină utopie, dar o utopie asumată, care imprimă forţă elaboratelor lui construcţii.” Ioana Vlasiu