Imputerniciti de Duhul

Descriere

Dr. Barry Chant a fost decanul academic al colegiului pe care l-am absolvit (Ministry College), ca tânăr creștin, pe la începuturile lui 1970, și care mi-a impactat profund viața. Mi-a plăcut felul în care el combina învățătura biblică sănătoasă cu aspectele practice ale slujirii. Pe atunci era logic și înflăcărat, și această ultimă carte, Împuterniciți de Duhul, dovedește că pasiunea sa pentru Christos și dorința sa ca Biserica de astăzi să reflecte modelul din Noul Testament nu s-au schimbat.

Dr. Chant nu este un interpret sau expozitor teoretic al Scripturilor, ci un lider spiritual practic, implicat în conducerea uneia dintre cele mai mari congregații australiene.

Ceea ce îmi place în Împuterniciți de Duhul este centrarea pe persoana și lucrarea lui Isus Christos. Autorul magnifică centralitatea Crucii așa cum puțini au făcut-o, și plasează copleșitoarea experiență penticostală a botezului în Duhul în contextul ei adecvat - anume nevoia ca urmașii lui Christos să fie împuterniciți de Duhul pentru a depune o mărturie eficientă despre mesajul Crucii.

Argumentele lui Chant sunt convingătoare, deoarece sunt bazate pe Biblie, Îl exaltă pe Christos și caută folosul oamenilor pentru care a murit Christos. Mii de oameni au fost și încă sunt binecuvântați de prezentarea pozitivă a Evangheliei de către autor. Mesajul său este primit împreună cu „semnele” despre care Noul Testament spune că vor însoți pe adevărații predicatori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Aceastră demonstrare a puterii lui Dumnezeu autentifică Cuvântul rostit și scris, pentru a cărui proclamare Barry Chant și-a cheltuit cam 50 de ani din viața sa.

Mă rog ca acest volum să ajute Biserica lui Christos să-și reevalueze teologia și practicile slujirii și să creeze în oamenii ei o foame de a fi împuterniciți de Duhul.

Context

 

Secolul al XX-lea a văzut una dintre cele mai spectaculoase dezvoltări din istoria creștină - ascensiunea mișcării penticostale și charismatice. Trăsătura ei caracteristică și distinctivă a fost experiența de a fi botezat cu Duhul Sfânt, cu dovada inițială a vorbirii în limbi.

Începuturile nu au fost promițătoare. Mici întruniri, de obicei pe străduțe lăturalnice, adesea cu predicatori neînvățați și, în general, respinse de principalele denominații creștine. Liderii nu erau prea charismatici. Mișcarea nu a avut nici măcar un început clar stabilit și recunoscut ca loc de naștere, chiar dacă Azusa Street din Los Angeles și-a câștigat o reputație cumva îndreptățită.

Noua mișcare se remarca prin slogane de genul:

 • zilele din Biblie sunt din nou aici
 • acesta este creștinism nou-testamental
 • astăzi, trezirea plutește în aer
 • înapoi la Biblie
 • acestea sunt zilele Bisericii Primare
 • toate lucrurile sunt posibile
 • semne, puteri și minuni astăzi

Pentru cei ce erau implicați, această nouă mișcare a fost inspiratoare și emoționantă.

Astăzi, după mai bine de o sută de ani, există sute de milioane de credincioși pretutindeni în lume, care susțin că au experimentat un botez penticostal cu Duhul Sfânt. Cele mai mari biserici protestante din lume tind să fie penticostale. Evangheliștii și predicatorii penticostali adună mari mulțimi în campaniile de mântuire și de vindecare.

După un secol, oricum, au avut loc unele schimbări subtile. Prosperitatea nou-descoperită a dus uneori la o inevitabilă automulțumire. Mulți dintre cei ai căror părinți au luptat și s-au sacrificat pentru dreptul de a vorbi în limbi și totodată de a fi acceptat ca și drept creștin, ei înșiși nu mai vorbesc în limbi.

Oamenii se autodeclară charismatici doar pentru că ridică mâinile într-o slujbă de închinare sau pentru că bat din palme în timpul cântării. În cazuri extreme, prosperitatea financiară este văzută ca un semn al prezenței Duhului.

Această carte este o pledoarie pentru întoarcerea la principiile fundamentale pe care Dumnezeu le-a folosit în secolul al XX-lea pentru a înflăcăra Biserica și a redeștepta strigătul după putere spirituală. Este o încercare de a prezenta în termeni biblici, simpli, ceea ce înțelege Biblia când vorbește despre a fi botezat cu Duhul Sfânt.

Speranța mea este că acest volum va reuși:

 • să introducă pe creștinii nesatisfăcuți într-o nouă experiență a puterii lui Dumnezeu
 • să asigure o unealtă valoroasă pentru pastori
 • să încurajeze pe evanghelici să regândească puterea și darurile Duhului Sfânt
 • să provoace pe liberali să creadă că Scripturile sunt încă autoritative în materie de Duh
 • sî declanșeze în inimile cititorilor o trezire la creștinismul nou-testamental

Se pare că aceasta înseamnă a ținti spre imposibil. Dar chiar dacă numai unele dintre aceste obiective vor fi atinse, eu voi fi mulțumit.

Împuterniciți de Duhul este o încercare de a introduce pe credincioșii din toate denominațiile într-o învățătură biblică simplă despre modul în care Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul Său, pentru a fi martori ai lui Christos în lumea de azi.

25.00 ronPret: