Literatura

Bucurie negraita, de Martin Lloyd – Jones Yes 20.00 ron
Loading Updating cart…

Ucenicii erau nişte oameni care fuseseră cu Domnul Isus timp de trei ani, Îl auziseră predicând şi văzuseră minunile pe care le-a făcut; Îl văzuseră răstignit şi mort pe cruce, văzuseră cum trupul Lui a fost dat jos de pe cruce şi pus într-un mormânt: şi văzuseră şi mormântul gol. Nu numai atât, dar Îl văzuseră cu proprii lor ochi când a apărut înaintea lor în camera de sus şi în diferite alte locuri, şi primiseră învăţăturile Lui şi explicaţiile Lui din Vechiul Testament, iar acum Se afla cu ei în acel moment când erau laolaltă pe Muntele Măslinilor. Poate vă gândiţi: ce altceva le mai trebuia, erau nişte persoane care avuseseră parte de cea mai bună pregătire pe care o putem concepe ca să devină predicatori. Aveau toate faptele, fuseseră martori, ce altceva le mai trebuia? Totuşi, spune Domnul Isus, „rămâneţi acolo unde sunteţi, căci aveţi nevoie de ceva în plus, aveţi nevoie de putere”. Şi acest lucru li s-a întâmplat, desigur, în ziua Cincizecimii.

In cautarea calauzirii Yes 25.00 ron
Loading Updating cart…

A fi aproape de Dumnezeu inseamna a conversa cu EL – a-I spune ce este in inima noastra prin rugaciunile pe care I le adresam si a auzi si a intelege ce ne spune El noua. A doua parte a conversatiei noastre cu Domnul este deosebit de importanta, insa in acelasi timp foarte dificila. Cum putem sa auzim vocea Lui? Cum putem fi siguri ca ceea ce credem ca auzim nu este pur si simplu vocea subconstientului nostru? Ce rol indeplineste Biblia in acest proces? Si ce se intampla daca nu ne este clar ce ne spune Dumnezeu?

Cunoscutul autor Dallas Willard spune ca este important sa ne concentram nu atat asupra unor actiuni si decizii individuale, cat mai degraba asupra unei relatii personale cu Creatorul nostru. In aceasta lucrare clasica a sa, autorul ne invata cum sa auzim clar vocea lui Dumnezeu si cum sa dezvoltam un parteneriat strans cu El, in timp ce lucram pentru Imparatia Lui.

Manual Biblic Yes 110.00 ron
Loading Updating cart…

• 127 de articole de specialitate despre cadrul şi tradiţia Bibliei şi subiecte de interes deosebit;
• 68 de hărţi care indică locaţii şi alte detalii în punctul în care sunt necesare;
• peste 700 de fotografii şi ilustraţii color care dau viaţă personajelor şi întâmplărilor din lumea biblică;
• 20 de tabele şi diagrame care furnizează informaţii istorice şi culturale într-o formă vizuală utilă;
• 816 pagini color.

Acest manual trebuie folosit împreună cu Biblia, alături de ea şi nu în locul ei. El nu este o simplă carte de referinţe, menit să-i vorbească cititorului despre Biblie. Intenţia noastră a fost să adunăm într-o singură carte informaţii pe care, altminteri, ar trebui să le cauţi într-o grămadă de alte cărţi.

„Manualul a fost publicat pentru prima dată în anul 1973. În anul 1983 a fost revizuit în conformitate cu noile traduceri importante ale Bibliei în limba engleză, apărute în acest interval. În 1999, am avut şansa rescrierii şi a reformulării complete a acestui manual, îmbogăţindu-l cu imagini noi care aduceau trecutul la viaţă, cu hărţi şi grafice de actualitate. Am reuşit să ţinem cont de dezvoltarea teologiei biblice şi să reflectăm multe dintre preocupările recente ale cititorilor. Am invitat mai mulţi colaboratori noi să ne împărtăşească din experienţa lor: un poet a scris despre Psalmi, un autor talentat, care a trăit mulţi ani în Orientul Mijlociu, a scris un studiu despre caracterul femeilor din Biblie. Am ţinut seama de interesele oamenilor – tratând cu atenţie creaţiile, povestirile (care joacă un rol atât de important în naraţiunea biblică), problemele de justiţie, rolul femeilor, relaţiile existente între diferitele religii.” Editorii

David şi Pat Alexander, membri fondatori şi, timp de 23 de ani, directori ai Lion Publishing, au publicat împreună Manualul biblic în prima sa variantă. Ajutată de o echipă de consultanţi, Pat a scris principalul ghid-proiect al cărţilor Bibliei. Au realizat un stagiu de documentare de trei luni în ţările Bibliei, fotografiile fiind realizate, în special, de David.
În 1999 şi 2002, a fost publicată o ediţie importantă revizuită (ediţia a III-a) pentru noile generaţii de cititori. În urma călătoriei recente în Israel, Iordania şi Turcia şi a vizitelor la muzee s-au adăugat numeroase imagini sau au fost înlocuite cele vechi. David s-a stins din viaţă în noiembrie 2002. În această a IV-a ediţie, Pat, în colaborare cu consultanţii şi colaboratorii, a recurs la o revizuire a întregului text. Numeroase articole de specialitate au fost revizuite sau rescrise şi au fost incluse imagini ale unor descoperiri arheologice recente, precum şi alte instrumente ajutătoare care îi permit cititorului să găsească informaţii specifice.

Si nu ne duce pe noi in ispita…, de Vladimir Pustan Yes 19.00 ron
Loading Updating cart…

E destul de uşor să predici sau să scrii despre ispită, fiind un subiect cu care avem de-a face toţi. Noi nu suntem în necunoştinţă de planurile Diavolului, zice apostolul şi de aceea ne-am hotărât să apucăm taurul de coarne (deşi Satana nu are coarne) şi să anticipăm loviturile lui ştiind că profilaxia întotdeauna e mai potrivită.
Ispitele sunt multe şi variate dar am selectat cele mai comune, mai des folosite şi care produc distrugeri mai mari: un anturaj greşit, o prietenie greşită, o căsătorie samsonică, televizorul, internetul, sexualitatea, pornografia şi moda. Punctul forte al acestei cărţi este că ea oferă soluţii.

Pastorul cu viata innoita, de Richard Baxter Yes 20.00 ron
Loading Updating cart…

Richard Baxter (1615-1691) a fost vicar la Kidderminster din 1647 până în 1661. În Introducerea la această lucrare retipărită, Dr. J.I. Packer îl descrie ca fiind „cel mai remarcabil păstor, evanghelist şi scriitor pe teme practice şi devoţionale pe care l-a produs puritanismul”. Lucrarea lui a transformat poporul din Kidderminster dintr-un „popor ignorant, necioplit şi chefliu” într-o comunitate de oameni evlavioşi şi închinători.

Aceste pagini, pregătite prima dată pentru o asociaţie de păstori din Worchestershire în 1656, tratează problema instrumentelor prin care se poate realiza astfel de transformări. În pledoaria sa fierbinte pentru îndeplinirea obligaţiilor spirituale ale lucrării pastorale, Baxter, în cuvintele contemporanului său, Thomas Manton, „s-a apropiat mai mult de scrierile apostolice decât oricare om din vremea sa”.

Astăzi, principiile lui Baxter, luate din Scriptură, şi re-aplicate în termenii circumstanţelor moderne, vor oferi, atât pentru păstori, cât şi pentru ceilalţi creştini, provocare, călăuzire şi ajutor.

{tab=CUPRINS}

CAPITOLUL I – Vegherea asupra noastră înşine 
Secţiunea 1 – Natura acestei vegheri
1. Aveţi grijă ca lucrarea harului să fie făcută deplin în sufletele voastre
2. Aveţi grijă ca nu doar să fiţi într-o stare de har, ci şi ca harurile voastre să se manifeste cu vigoare şi într-un mod viu
3. Aveţi grijă ca exemplul vostru să nu vă contrazică învăţătura
4. Aveţi grijă să nu trăiţi în acele păcate împotriva cărora predicaţi când le vedeţi la alţii
5. Aveţi grijă să nu vă lipsească calificările necesare pentru lucrare

Secţiunea 2 – Motivele pentru această veghere
1. Aveţi un cer de câştigat sau de pierdut, la fel ca orice alt om
2. Aveţi o natură depravată, la fel ca ceilalţi
3. Sunteţi expuşi unor ispite mai mari ca ceilalţi
4. Privirile multora sunt îndreptate asupra voastră şi vor fi mulţi care vă vor observa căderile
5. Păcatele voastre vor avea parte de agravări mai grozave decât ale altor oameni
6. O asemenea lucrare mare ca a voastră necesită un har mai mare decât în cazul altor oameni
7. Onoarea lui Hristos depinde mai mult de voi decât de ceilalţi oameni
8. Succesul slujirii voastre depinde în mare parte de vegherea asupra voastră înşivă

CAPITOLUL II – Vegherea asupra turmei 
Secţiunea 1 – Natura acestei vegheri
VEGHEREA ACEASTA SE EXTINDE ASUPRA ÎNTREGII TURME
1. Trebuie să trudim pentru convertirea celor neconvertiţi
2. Trebuie să dăm sfat celor care se află sub convingerea păcatului şi cer un sfat
3. Trebuie să căutăm să-i edificăm pe cei care sunt deja părtaşi harului divin
4. Trebuie să exercităm o veghere atentă asupra familiilor
5. Trebuie să fim harnici în vizitarea celor bolnavi
6. Trebuie să fim credincioşi în mustrarea şi certarea celor care au păcătuit
7. Trebuie să avem grijă în administrarea disciplinei bisericeşti

Secţiunea 2 – Modalitatea acestei vegheri
LUCRAREA DE PĂSTORIRE TREBUIE FĂCUTĂ
1. Doar pentru Dumnezeu şi pentru mântuirea păcătoşilor
2. Cu hărnicie şi trudă
3. Cu prudenţă şi în ordine
4. Insistând în special asupra lucrurilor mai mari şi mai necesare
5. Cu claritate şi simplitate
6. Cu smerenie
7. Cu un amestec de severitate şi blândeţe
8. Cu seriozitate, sârguinţă şi zel
9. Cu o dragoste plină de tandreţe faţă de popor
10. Cu răbdare
11. Cu reverenţă
12. Cu spiritualitate
13. Cu dorinţe fierbinţi şi cu aşteptarea succesului
14. Cu un sentiment profund al propriei noastre insuficienţe şi al dependenţei de Hristos
15. În unitate cu alţi păstori

Secţiunea 3 – Motivele pentru această veghere
1. Din relaţia pe care o avem cu turma – suntem supraveghetori
2. Din cauza eficientă a acestei relaţii – Duhul Sfânt
3. Din demnitatea obiectului care ni s-a încredinţat spre grijă – Biserica lui Dumnezeu
4. Din preţul plătit pentru Biserică – pe care a cumpărat-o cu sângele Său

CAPITOLUL III – Aplicaţie  
Secţiunea 1 – Folosul smereniei
1. Din cauza mândriei noastre
2. Din cauză că nu ne dedicăm cu seriozitate, fără rezerve şi cu trudă acestei lucrări
(1) Prin studiu neglijent
(2) Printr-o predicare plictisitoare şi seacă
(3) Prin faptul că nu arătăm compasiune şi nu ajutăm congregaţiile aflate în nevoie
3. Din cauza centrării pe interesele lumeşti, în opoziţie cu interesele lui Hristos
(1) Prin inconstanţă
(2) Prin faptul că ne gândim prea mult la lucrurile lumeşti
(3) Prin lipsa dărniciei
4. Prin puţina preţuire a unităţii şi a păcii Bisericii
5. Prin neglijenţa de care dăm dovadă în exercitarea disciplinei bisericeşti

Secţiunea 2 – Recomandare specială a îndatoririi catehizării şi instruirii personale a turmei
PARTEA I: MOTIVE PENTRU ACEASTĂ ÎNDATORIRE
ARTICOLUL 1 – Motive din beneficiile lucrării
1. Va însemna un instrument care dă speranţă pentru convertirea păcătoşilor
2. Va promova în mod esenţial edificarea sfinţilor
3. Va face ca predicarea noastră publică să fie mai bine înţeleasă de popor
4. Ne va face mai familiari cu ei şi ne va asista în câştigarea afecţiunii lor
5. Ne va face mai familiarizaţi cu starea lor spirituală şi ne va ajuta să veghem mai bine asupra lor
6. Ne va asista în admiterea oamenilor la împărtăşirea din sacramente
7. Va arăta oamenilor natura reală a funcţiei de păstor
8. Va arăta poporului natura îndatoririi lor faţă de păstor
9. Va da conducătorilor naţiunii o perspectivă mai corectă asupra lucrării creştine, putând astfel să procure mai mult ajutor din partea lor
10. Va facilita foarte mult lucrarea pastorală în generaţiile următoare
11. Va conduce la o ordonare mai bună a familiilor şi la o petrecere mai corectă a Zilei Domnului
12. Îi va ajuta pe mulţi păstori să se ferească de lenevie şi de a-şi petrece timpul în mod greşit
13. Va contribui la controlul asupra corupţiei noastre şi la exercitarea harurilor noastre
14. Ne va îndepărta, atât pe noi, cât şi poporul, de controversele zadarnice şi de problemele mai puţin importante ale religiei
15. Va extinde aceste beneficii la toţi oamenii din toate parohiile noastre
16. Nu se va opri aici, ci probabil va fi o lucrare care să cuprindă întreaga ţară
17. O recomandare a valorii şi excelenţei acestei îndatoriri
ARTICOLUL 2 – Motive din dificultăţile lucrării
1. Dificultăţi care se nasc din noi înşine
2. Dificultăţi care se nasc din cauza poporului
ARTICOLUL 3 – Motive din necesitatea lucrării
1. E necesară pentru slava lui Dumnezeu
2. E necesară pentru bunăstarea poporului nostru
3. E necesară pentru bunăstarea noastră
ARTICOLUL 4 – Aplicaţia acestor motive

PARTEA II: OBIECŢII FAŢĂ DE ACEASTĂ ÎNDATORIRE  PARTEA III: DIRECTIVE PENTRU ACEASTĂ ÎNDATORIRE
ARTICOLUL 1 – Directive pentru a-i aduce pe oameni la supunerea faţă de acest exerciţiu
1. Purtaţi-vă în aşa fel în cursul general al vieţii şi lucrării voastre încât să-i convingeţi cu privire la abilitatea, sinceritatea şi dragostea voastră
2. Convingeţi-i cu privire la beneficiul şi necesitatea acestui exerciţiu
3. Puneţi catehisme în mâinile fiecărei familii din congregaţia voastră, fie ea săracă sau bogată
4. Trataţi cu blândeţe cu ei şi feriţi-vă de orice fel de descurajare
5. Mustraţi-i cu putere pe cei care sunt încăpăţânaţi şi nesupuşi
ARTICOLUL 2 – Directive pentru executarea acestui exerciţiu cu succes
1. Adresaţi-le câteva cuvinte în general, pentru a le linişti minţile şi a îndepărta orice ofensă
2. Luaţi-i unul câte unul şi trataţi cu fiecare separat
3. Testaţi cât a învăţat fiecare din catehism
4. Testaţi prin întrebări suplimentare cât de mult au înţeles din cele învăţate
5. După ce le-aţi testat cunoştinţele, treceţi apoi la a-i instrui personal
6. Dacă par să fie neconvertiţi, puneţi câteva întrebări prudente cu privire la starea lor
7. Încercaţi să produceţi o impresie asupra inimii lor cu privire la un sentiment al condiţiei lor deplorabile
8. Concluzionaţi cu un îndemn de a crede în Hristos şi la o folosire sârguincioasă a instrumentelor externe ale harului
9. La plecare, înmuiaţi-le minţile prin câteva cuvinte care să şteargă orice urmă de ofensă şi încercaţi să-i convingeţi pe capii familiei să ducă mai departe lucrarea pe care aţi început‑o
10. Păstraţi într-o carte o listă cu oamenii şi cu note referitoare la caracterul şi necesităţile lor
11. În tot timpul acestui exerciţiu, vedeţi ca modalitatea de tratare, cât şi subiectul, să fie potrivite scopului urmărit
12. Dacă vă ajută Dumnezeu, daţi dovadă de dărnicie faţă de cei mai săraci înainte de vă despărţi de ei

Castigarea celor pierduti, de Colin Dye Yes 15.00 ron
Loading Updating cart…

Misiunea reprezinta marea pasiune a Bisericii, adevaratul scop al existentei sale. Dupa cum focul exista sa arda, tot asa, fiecare biserica locala ar trebui sa fie un rug sfant care sa raspandeasca oamenilor din jur harul si dragostea infinita a lui Dumnezeu. Fiecare biserica are de ales intre a raspandi Evanghelia sau a o inabusi, a se supune Marii Trimiteri sau a pretinde ca n-are nimic de-a face cu ea, a intinde o mana celor pierduti sau a-i lasa sa piara. Nu exista cale de mijloc.

Dumnezeu ne-a incredintat o misiune arzatoare : aceea de a vesti mesajul iertarii Sale depline, in cuvinte pe care oamenii sa le poata intelege, de a demonstra puterea Sa plina de compasiune, prin fapte pe care oamenii sa le poata vedea, si de a intrupa Evanghelia Sa datatoare de viata, printr-o tarie care sa arate sfintenia Lui.

Mataniile, de Florence L. Barclay Yes 25.00 ron
Loading Updating cart…

Scris în 1910, romanul Mataniile (titlu original: Rosary) încă se dovedeşte a fi o poveste de mare succes chiar si in secolul XXI.

Povestea se învârte în jurul lui Jane Campion şi Garth Dalmain. Jane este talentata, inteligenta, blânda şi independenta. Cu toate acestea ea este o eroină unica, deoarece, spre deosebire de protagonişti de sex feminin, din mai multe poveşti de dragoste, Jane este descrisă ca fiind casnica. Ea este, de asemenea, mai în vârstă decât Garth, un barbat vibrant, energic, talentat, si extraordinar de frumos.

Titlul se referă la un cântec popular scris în 1898 de compozitori Ethelbert Nevin şi Robert Cameron Rogers. Garth îşi dă seama că el este îndrăgostit de Jane după asculta cântecul, la un spectacol public. Când el declară dragostea sa de Jane şi doreşte să se căsătorească cu ea, ea il refuza, deşi îl iubeşte; Jane nu crede ca Garth va fi fericit traind cu o femeie simpla, pentru tot restul vieţii sale.

Nu vom dezvalui mai mult, va vom permite sa savurati acest roman.

 

Mania – abordarea corecta a unei emotii puternice Yes 22.00 ron
Loading Updating cart…

Nu trebuie sa recurgem la cabinetele psihologilor si sa cheltuim o sumedenie de bani pentru a obtine niste informatii utile in procesul de a ne stapani mania si efectele ei, ghidul pe care il avem in cartea Mania – abordarea corecta a unei emotii puternice ne pune le dispozitie nu doar teoria, ci si exemple din viata reala, despre indivizi care au invatat sa isi proceseze emotiile cu potential distructiv si sa le directioneze spre scopuri bune. De asemenea, cartea contine la sfarsitul fiecarui capitol o sectiune intitulata „Pe scurt” unde ni se prezinta, in forma condensata, metodele practice de adresare a acestei reactii psihice, numite manie.

Ce este mania? Desi nu stim termenii in care s-o definim, cu totii i-am simtit coltii pe propria noastra piele … Mania poate fi asemenea unui uragan care distruge totul in calea lui sau asemenea unei implozii care transforma in morman de daramaturi pe cel care o resimte. Cine nu si-a dorit, macar o data, sa gaseasca leac pentru mania sa? Dar atata vreme cat nu cunosti diagnosticul, nu poti sa iei tratamentul corect. Dr. Gary Chapman vorbeste in termeni accesibili despre acest subiect controversat intre crestini. El raspunde la intrebari precum: „Este pacat sa fim maniosi? Mania este oare dovada faptului ca suntem fiinte pacatoase sau mai degraba ea tradeaza asemanarea noastra cu Creatorul? Poate fi mania un sentiment bun si constructiv? Cum sa ne raportam la o persoana care fierbe de manie? Cum sa facem fata propriei manii? Exista o abordare corecta a acestei stari emotionale? Sa le dam voie copiilor nostri sa isi arate mania sau mai bine sa omoram inca din fasa asemenea emotii distructive?”

Ferigi si elefanti, de C.S. Lewis Yes 22.00 ron
Loading Updating cart…

„Unii oameni au pretenţia că văd sporii de ferigă, dar nu zăresc un elefant la zece metri depărtare, ziua în amiaza mare.“ (C.S. Lewis)

În distincta sa înfăţişare scriitoricească, C.S. Lewis oferă cu prilejul acestei noi colecţii de eseuri o apărare a dreptei credinţe creştine, confruntată cu ameninţările evului contemporan. Textele cuprinse aici sondează zone profunde şi sensibile ale sufletului religios, abordând cu simţ logic, cu imaginaţie şi cu exemple captivante probleme specifice discursului de tip teologic, precum noima apartenenţei la Trupul lui Hristos, semnificaţia şi puterea rugăciunii, înţelesul iertării, adevărul istoric al întâmplărilor descrise în Biblie, sau chestiuni ce ţin de un spectru mai larg, cum ar fi atitudinea faţă de război şi faţă de moarte în genere, falsul conflict dintre religie şi tehnologie ori pretenţiile nejustificate ale unora de a descifra sensul istoriei.
Argumentaţia bine închegată şi de o mare limpezime, pusă în lumină de numeroase citate şi aluzii la Scriptură şi pigmentată cu inconfundabile tuşe de umor şi ironie, descoperă cărturarul fermecător şi pătrunzător care în finalul fiecărui pasaj lasă nostalgia vorbei scrise şi graba de a ne adânci în următorul, spre a regăsi savoarea pe care-o au doar fructele coapte ale minţii.

15 minute de cosmar Yes 24.00 ron
Loading Updating cart…

Trebuie să recunosc faptul că rareori am fost atât de fascinată de vreo poveste aşa cum s-a întâmplat cu aceasta. Şi cu cât am abordat-o mai mult, cu atât a devenit mai incredibilă, până acolo încât am fost dusă într-o călătorie turbulentă de descoperire, care m-a condus până în Pakistan.

Totul a început atunci când editorul meu mi-a povestit cu entuziasm despre o poveste fantastică pe care a citit-o în tren. De fapt, era vorba de nişte elevi care au auzit un cor de îngeri cântând, în timp ce erau atacaţi de terorişti. Urechile mi s-au ciulit la auzul cuvintelor „cor de îngeri” şi „terorişti”. Asta sună foarte bine pentru o nouă carte!
Am vrut numaidecât să aflu mai multe. Editorul mi-a dat o colecţie de mărturii de-ale elevilor, profesorilor şi lucrătorilor şcolii MCS, care într-o broşură, descriau atacul brutal de la 5 august 2002. Atunci când am citit ceea ce au scris aceşti copii am fost atât mişcată încât lacrimile au început să-mi curgă pe obraji. Am fost absolut sigură că trebuie să scriu o carte despre asta!
Exista doar o singură problemă: pentru a transmite totul într-un mod realist, nu vedeam nicio altă posibilitate decât să plec în Pakistan. La acest gând am avut o senzaţie neplăcută. Chiar dacă în Brazilia am avut deja de-a face cu ucigaşi, răpitori de avioane, spărgători de bănci şi traficanţi de droguri, acestea s-au petrecut într-o ţară unde fiecare trecător spunea că este creştin. Dar în Pakistan 97% din populaţie este musulmană. Şi doar această statistică m-a intimidat destul de mult. Nu aveam prea multe informaţii în ceea ce priveşte Islamul. Niciodată nu m-a preocupat această temă. Cel mult doar atunci când au căzut turnurile gemene. Pe de altă parte cuvintele: Islam, musulmani, islamişti radicali nu făceau parte din viaţa mea cotidiană. Aşa că nici nu m-am ocupat de aceasta temă.
Toate acestea au luat o întorsătură radicală în ultimele luni.

Pe biroul meu s-au adunat teancuri de cărţi despre Pakistan, terorism, terorişti sinucigaşi şi despre Islam. Pe lângă asta sute de articole de ziar, informaţii din internet şi chiar un exemplar al Coranului. Dacă ar fi trebuit să scriu o carte despre acest atentat terorist, atunci voiam să o fac bine, din respect față de oamenii care au trăit aceste evenimente.
Cu cât am aprofundat mai mult materialul, cu atât mai ciudate deveneau conexiunile. Atunci când s-au cercetat informaţiile despre fiecare terorist în parte s-au descoperit legături până la Bin Laden, FBI şi serviciul secret pakistanez. Dintr-o dată, toată povestea părea un număr prea mare pentru mine. Pe de altă parte mă gâdila la degete şi aşa am decis să iau povestea în mâini, să zbor în Pakistan pentru a vorbi cu oamenii care au trăit atentatul pe propria piele.

Atunci când am spus cunoscuţilor şi prietenilor mei despre călătoria în Pakistan, mulţi m-au considerat nebună sau au început să-şi facă griji că voi fi răpită sau că mi se va putea întâmpla altceva grav. Sincer vorbind, atunci când eram în aeroport iar majoritatea bărboşilor era formată din pakistanezi, m-am gândit că unul sau altul ar putea fi un terorist. În timpul zborului spre Islamabad am stat lângă un judecător, foarte prietenos, şi soţia acestuia. Şi atunci când spontan, după câteva minute, m-au invitat la ei acasă am simţit că neîncrederea mea faţă de musulmani era de râs.
În timpul şederii mele de două săptămâni în Pakistan am cunoscut o mulţime de localnici ospitalieri.
Spontan, un cuplu care vorbea doar urdu, m-a invitat la cină. Ne-am distrat mult atunci când am încercat să vorbim cu ajutorul mâinilor şi picioarelor. Soţia chicotea tot timpul în timp ce stătea pitită pe duşumea şi cocea lipia pe care mai târziu am folosit-o ca lingură pentru a lua din boluri mici o amestecătură foarte iute de carne tocată cu iaurt.
Pe lângă oameni şi ospitalitatea lor există multe alte lucruri care m-au fascinat la această ţară. De exemplu, autobuzele arhipline, vopsite în culori vii pe care erau agăţate clopote, lănţişoare şi tot felul de mărunţişuri. Sau norii musonici care plutesc atât de aproape printre copaci, încât uneori nu poţi să vezi mai mult de zece metri în faţă. Sau bătrânii care stau la marginea străzii vopsindu-şi părul şi bărbiile cu roşu de henna.
Bineînţeles că mi-am făcut rost de haine tradiţionale pentru a nu fi o piatră de poticnire pentru pakistanezi. Salwar Kameezul este într-adevăr o îmbrăcăminte lejeră. Aceasta există pentru femei în cele mai minunate culori la fel ca în basme. Am învăţat că femeia nu trebuie să fie acoperită peste tot. Cel puţin braţele trebuie să fie acoperite peste cot. Doar o dată sau de două ori mi s-a spus că ar trebui ca, din respect, să-mi acopăr şi capul. În afară de asta era suficient să porţi peste umeri aşa-numita dupatta.

Vizita mea la Murree Christian School a fost în august 2005, la început de an şcolar, douăsprezece luni după redeschiderea şcolii. Am fost foarte fascinată de ceea ce mi-au povestit elevii şi profesorii. Cel mai mult m-a impresionat faptul că copiii au dorit să se întoarcă în şcoală după tot ceea ce li s-a întâmplat. Am întrebat un grup de adolescenţi dacă nu se tem că vor fi atacaţi din nou de terorişti. Mi-au răspuns foarte simplu:
Dacă acesta este riscul la care trebuie să ne expunem, atunci ni-l asumăm.
Majoritatea mi-a spus că după absolvirea şcolii, doresc să lucreze ca misionari în Pakistan, la fel ca părinţii lor.
Curajul şi credinţa acestor tineri era într-adevăr impozantă. Aceştia nu sunt eroi, ci adolescenţi obişnuiţi cu idei absurde şi cu aceleaşi întrebări fără răspuns pe care le are fiecare tânăr de vârsta lor. Şi totuşi, posedă acea încredere de neclintit în Dumnezeu şi sunt gata să dea totul pentru Dumnezeu. Am fost şi încă mai sunt foarte impresionată de ei.

O altă problemă era să filtrez din mulţimea acestor informaţii, poveşti şi impresii personale ceea ce era într-adevăr semnificativ. Nu am putut să scriu o carte cu două sute de personaje principale, cu toate că fiecare dintre ei a jucat un rol principal. Şi ce a fost cu teroriştii? Ce au avut în cap atunci când au năvălit cu mitralierele lor la şcoală. Cum putea cineva atât de tânăr să se pună la dispoziţie pentru un atentat sinucigaş? Toate aceste întrebări m-au măcinat şi am vrut să dau un răspuns cât mai sensibil. Am vrut să mă transpun în viaţa celor care au murit în aceste atentate. Am vrut să rup clişeul alb-negru şi să lucrez cu nuanţe mult mai finuţe.
Bineînţeles că nu am putut să cercetez ceea ce au discutat teroriştii între ei şi ceea ce au făcut. De aceea, m-am bazat pe cunoaşterea acestor fel de detalii în multe alte cazuri şi pe înţelegerea mea omenească – în combinaţie cu drepturile autorului. Printre alte resurse am avut şi articole de pe de pe internet, ziare şi reviste din diferite ţări, chiar cărţi din Pakistan (o carte în care sunt prezentate toate organizaţiile teroriste cu metodele lor de antrenament, de instruire în mânuirea armelor, structurile şi ţintele lor, precum şi detaliile despre despăgubirea urmaşilor victimelor şi informaţii despre contextul familial al fiecărui luptător). Au mai fost şi interviuri cu terorişti şi pakistanezi (unii încă activişti, alţii care au fost), la fel şi rapoarte în urma judecării proceselor. Cele mai multe personaje şi nume din cartea mea sunt corecte, la fel şi numele din spatele poveştilor.
Personal nu am fost prezentă în timpul acestor atentate. Chiar în mulţimea acestor articole de ziar, informaţiile au fost detaliate în mod diferit. Câteodată, din disperarea de a nu pierde privirea de ansamblu, am simţit cum creierul mi-a scos fum. Pe o masa goală mi-am construit toată şcoala, pe care am împărţit cubuleţe din diferite culori, pe care am scris nume, pentru a-mi imagina în ce secundă cine a privit, unde şi ce a văzut, şi cum a reacţionat la aceasta – victimele, cât şi atacatorii. Şi aceasta, doar pentru a reconstrui cele cincisprezece minute…
A fost o aventură gigantă scrierea acestei cărţi. Şi de câteva ori m-am gândit: dacă ar fi o poveste inventată, toţi ar spune că am întrecut măsura. Dar viaţa încă mai scrie cele mai captivante poveşti. Sunt aşa de mulţumitoare lui Dumnezeu că am avut oportunitatea de a scrie acest True-Life-Thriller. M-a entuziasmat felul necomplicat al lui Paul-Gerhard şi al lui Deborah de a vorbi despre Dumnezeu – şi despre ceea ce a făcut El în viaţa lor. Amândoi au acum douăzeci de ani şi au dorinţa de a fi folosiţi de Dumnezeu. Şi eu ştiu că Tatăl nostru ceresc împlineşte astfel de rugăciuni.
Unchiul Simon, un australian mai în vârstă, care a slujit ca administrator al şcolii, mi-a povestit, profund mişcat, cum a trăit ziua de 5 august. El nu era în şcoală atunci când au venit teroriştii, ci la câţiva kilometri împreună cu alţi câţiva lucrători. Cineva l-a anunţat telefonic că şcoala este atacată şi au început să se roage. Cineva a avut îndemnul să se roage împotriva fricii şi exact asta au făcut.
La programul de biserică, care a avut loc la câteva zile după atentat, mai mulţi copii au mărturisit că nu le-a fost frică. Atunci când unchiul Simon mi-a povestit aceasta, ochii îi erau plini de lacrimi de bucurie.

Îmi plac provocările. Scrierea acestei cărţi a fost pentru mine cea mai mare provocare din ultimii ani. Mi s-au deschis ochii pentru multe lucruri şi am învăţat incredibil de mult şi am profitat din această experienţă. Încă o dată am realizat că Dumnezeu nu se lasă pus într-un şablon şi întotdeauna este mult mai mare decât, de multe ori, ne gândim noi oamenii mici.

Damaris Kofmehl
Iulie 2006

Bazată pe fapte reale, cartea prezintă modul în care extremiştii islamici îşi dezvoltă mentalitatea de sinucigaşi, pe baza interpretării învăţăturii islamice, precum şi complexitatea trăirilor pe care le au atunci când ucid oameni nevinovaţi, în contrast cu credinţa şi curajul creştinilor care sunt ţinta acestor atacuri.
Desfăşurarea evenimentelor te ţin încordat şi te fac să trăieşti contextul evenimentelor în care simţi suferinţa şi preţul pe care îl plătesc creştinii şi misionarii care slujesc în lumea islamică dar, în acelaşi timp, experimentezi suveranitatea lui Dumnezeu care, în mod miraculos, intervine pentru a nărui planurile întunericului.
Carmen Ciornei
lucrător creştin în Asia Centrală

Fetele – cum sa le crestem, de James Dobson Yes 35.00 ron
Loading Updating cart…

In Fetele – cum să le creştem, dr. James Dobson, mult apreciatul expert în creşterea copiilor, ne prezintă foarte aşteptata lui carte ce însoţeşte bestsellerul Băieţii – cum să-i creştem. Bazată pe cele mai recente studii şi scrisă în stilul inconfundabil şi practic al dr. Dobson, Fetele – cum să le creştem vă va ajuta să faceţi faţă provocărilor de a vă creşte fiicele pentru a deveni femei puternice, sănătoase şi încrezătoare care vor excela în viaţă.

Frumuseţea lui Hristos, de Samuel Rutherford Yes 15.00 ron
Loading Updating cart…

Handley C.G. Moule: Cartea aceasta, o cutie mică plină cu multe bijuterii, va avea, nădăjduiesc, o largă circulaţie. Totuşi nădăjduiesc mult mai mult ca ea să ajungă atât în adâncime, cât şi în depărtări şi, prin harul lui Dumnezeu, să imprime asupra sufletelor cititorilor ei ceva din acea mulţumire şi desfătare supremă în Domnul Isus, care au fost lumina vieţii lui Samuel Rutherford. În ziua de astăzi nimic nu este mai necesar în Biserica creştină decât o mai măreaţă vedere prin credinţă a „Împăratului în frumuseţea Lui.” Auzim mult de multe lucruri, dar prea puţin despre EL. A-l citi pe Rutherford, cu inima deschisă şi rugăciune, este un ajutor puternic şi frumos către acea „viziune beatifică” a Răscumpărătorului nostru, pe care o putem avea chiar aici, pe pământ.

Îndrăznesc să spun că stilourile îngerilor, limbile îngerilor, ba mai mult, tot atâtea lumi de îngeri câte picături de apă sunt în toate mările, şi izvoarele şi râurile de pe pământ, nu-L pot zugrăvi pe El înaintea ta.

 

Scorpionul rosu Yes 25.00 ron
Loading Updating cart…

Cu doi ani în urmă am început să simt că Dumnezeu dorea ca eu să spun povestea vieţii mele. Ezitam să o fac. De ceva timp, încercasem să-mi uit trecutul, să-l las în urmă. Împărtăşisem unele lucruri din viaţa mea de gangster şi infractor de profesie, dar nimeni nu cunoştea întreaga poveste. M-am luptat cu această provocare timp de luni de zile dar gândul de a o scrie nu mi-a dat pace aşa că am cedat în cele din urmă. Mai mult, simţeam că Dumnezeu dorea ca eu să relatez povestea vieţii mele aşa cum este, cu o sinceritate totală, fără a-mi ascunde greşelile şi căderile.
Din momentul în care am început să scriu, m-am simţit întărit de Duhul Sfânt în mod continuu. Aveam nevoie de aceasta, căci în acelaşi timp am simţit şi o feroce împotrivire demonică. Convingerea mea de neclintit este că puterile împărăţiei întunericului nu au dorit niciodată ca această carte să fie scrisă. Din acest motiv, ultimii doi ani au fost cei mai dificili din viaţa mea. Diavolul a încercat să-mi distrugă viaţa şi mărturia și numai datorită harului lui Dumnezeu am rezistat.
Doresc să mulţumesc şi Duhului Sfânt, cel mai bun Prieten al meu şi cea mai bună Persoană din Univers. Fără El, nu aş mai fi aici să-mi spun povestea.
Rami Kivisalo

NU SUNT DESTUL DE BUNA …si alte minciuni pe care si le spun femeile Yes 27.00 ron
Loading Updating cart…

Cuprins

1.Casa oglinzilor

Partea 1: Bătălia pentru minte
2. Intelege care este adevărata identitate a dusmanului
3. Recunoaste minciunile
4. Respinge minciunile
5. Inlocuieste minciunile cu adevărul

Partea a 2-a: Minciunile pe care si le spun femeile
6. Nu sunt destul de bună
7. Nu sunt bună de nimic
8. Sunt o ratată
9. Nu mă pot ierta
10. Nu ii pot ierta pe cei care m-au rănit
11. As fi fericită, dacă…
12. Nu mă pot abtine
13. Viata mea este lipsită de sperantă
14. Dumnezeu nu mă iubeste
15. Dumnezeu mă pedepseste
16. Nu sunt destul de bună ca să fiu crestină

Să mai aruncăm o privire
Inlocuind minciunile cu adevărul – Ghid de referintă
Ghid de studiu biblic

Tradata, iubirea trecea Yes 15.00 ron
Loading Updating cart…

O altfel de carte… Poezii scrise în urmă cu 20 de ani şi eseuri scrise săptămâna trecută. O carte despre iubire şi ură, delicată şi dură, o carte cu sufletul pe frânghia de rufe…

Spre o teologie exegetica – Exegeză biblică pentru predicare şi învăţare Yes 49.00 ron
Loading Updating cart…

RECOMANDARI

Carl G. Kromminga:O carte care se dovedeşte a fi o lectură valoroasă pentru toţi cei interesaţi să predice şi să dea învăţătură din Cuvântul lui Dumnezeu. Este un bun punct de pornire în procesul de stabilire a modului în care trecem de la studiul textului biblic la prezentarea contemporană a mesajului său” (Calvin Theological Journal).

Richard Schultz:Recomandată oricărui student de la teologie indiferent de convingerile teologice, pregătirea academică sau experienţa de slujire. A întreprinde orice demers exegetic fără a aplica „metoda lui Kaiser” sau o altă abordare comparabilă înseamnă a-ţi aşeza singur obstacole în calea descoperirii înţelesului originar şi trainic al textului” (Westminster Theological Journal).

Robert L. Reymond:„Recomand această carte ca instrument util pastorilor în pregătirea predicilor care să comunice bisericilor de astăzi adevărul atemporal al Cuvântului inerent al lui Dumnezeu” (Covenant Seminary Review).

Robert E. Van Voorst:„O introducere detaliată şi minuţioasă într-o manieră de predicare bazată direct pe interpretarea atentă a textului. Metoda propusă de Kaiser este utilă în special pentru a-i pregăti pe predicatori să urmărească şi apoi să folosească în predică sintaxa textului din perspectivă gramaticală şi teologică” (Reformed Review).

Walter C. Kaiser Jr.este preşedinte şi profesor emerit de Vechiul Testament distins cu titlul Colman M. Mockler la Gordon-Conwell Theological Seminary. Este autor şi coautor a numeroase lucrări, printre care Toward an Old Testament Theology şiA History of Israel.

 

CUPRINS

Prefaţă

Partea I Introducere

1 Crize actuale în teologia exegetică

2 Definiţia şi istoria exegezei

 

Partea a II-a Metoda sintactico-teologică

3 Analiza contextuală

4 Analiza sintactică

5 Analiza cuvintelor

6 Analiza teologică

7 Analiza homiletică

8 Exemple de analiză sintactică şi homiletică

 

Partea a III-a Probleme speciale

9 Folosirea textelor profetice în predicare

10 Folosirea textelor narative în predicarea expozitivă

11 Folosirea textelor poetice în predicarea expozitivă

 

Partea a IV-a Concluzie

12Exegetul/Pastorul şi puterea lui Dumnezeu

Bibliografie

 

 

Pages: 1 2 3 4 5Next >Last »