Oare sunt un crestin adevarat?, de Joseph Alleine

Descriere

Aceasta este o carte care trebuie citita de orice om, indiferent de numele pe care îl poarta, indiferent de denominatia de care apartine, indiferent de locul pe care-l ocupa într-o biserica sau în societate, indiferent de ceea ce crede despre el sau de ceea ce cred altii despre el.

Tr?im vremuri de mare în?el?ciune. Diavolul este numit în?el?torul, pentru c? acest nume îi descrie atât caracterul ?i interesul. Iat? ce vrea el: s? te în?ele, s? te am?geas?. Tot ceea ce face el are acest scop. Ca s?-?i ating? ?inta, el se poate folosi lucruri diferite. Pentru a-i în?ela pe unii, el se folose?te de lucrurile lumii acesteia, îi ademene?te cu ele, îi face s? fie preocupa?i cu ele ?i s? le iubeasc?. Dac? te-a adus în punctul acesta el si-a atins scopul în via?a ta, este mul?umit ?i s-ar prea putea s? nu te mai deranjeze. Dar pe unii nu-i poate în?ela cu lucrurile lumii, cu în?el?ciunea bog??iilor, ?i cu toate stric?ciunile acestei lumi, a?a c?, schimb? tactica. Nu uita: scopul lui este s? te în?ele indiferent de mijloacele ?i uneltele de care se folose?te. De aceea va lua acele lucruri bune cu care te îndeletnice?ti - rug?ciunea, citirea Bibliei, participarea la întâlnirile bisericii, d?rnicia - ?i te va face s? te încrezi în ele pentru a fi acceptat înaintea lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta se întâmpl? atât de subtil încât tu nici nu î?i dai seama c? s-ar putea s? fie vorba despre tine acum. Însu?i faptul c? te excluzi din aceast? posibil? condi?ie a ta, arat? nivelul ridicat al probabilit??ii de a fi deja în?elat. Pe al?ii îi face s? fie preocupa?i de semne ?i minuni, f?cându-i s? presupun? în mod gre?it c? sunt n?scu?i din nou ?i nu trebuie s? mai fie preocupa?i cu sfin?irea atâta timp cât ei prorocesc ?i scot draci în Numele Domnului. Dar diavolul este bucuros când vede aceste lucruri întâmplându-se. Nu se bucur? c? tu alergi dup? lucrurile acestei lumi, sau c? te rogi, sau c? faci minuni, ci el se bucur? c? te-a în?elat.Iadul va fi plin de oameni care au f?cut lucruri diferite pe p?mânt, dar to?i se aseam?n? în acest punct: au fost în?ela?i.

S-ar putea ca tu însu?i s? fii în?elat, s? crezi c? e?ti un cre?tin ?i totu?i s? nu fii - ia ?i cite?te ?i cerceteaz?-te cât înc? nu-i prea târziu, cât u?a harului mai este deschis?; sau, s-ar putea ca diavolul s? te ?in? sub piciorul condamn?rii s? te acuze ?i s? te mint? c? nu e?ti un cre?tin adev?rat, pentru ca s? te târâii de azi pe mâine nepunându-i în pericol împ?r??ia - ia ?i cite?te, acest mesaj î?i poate înt?ri convingerea, pentru ca apoi s? te po?i ridica în puterea Domnului ca s? tragi ?i pe al?ii în Împ?r??ia luminii.

Nu lua aceast? carte ca s? o dai cadou vecinului t?u pân? când tu însu?i nu ai citit-o ?i pân? când nu ai hot?rât de care parte e?ti. ?i nu uita, nu po?i sluji la doi st?pâni. E?ti cu Dumnezeu sau cu Manona.

Aceast? carte con?ine esen?a mesajului lui Alleine, ?i astfel ofer? un model veritabil al evanghelismului puritan. Frazeologia difer? de la veac la veac ?i darurile de la om la om, îns? aici, spun f?r? ezitare, sunt principiile care ar trebui înf??i?ate în orice prezentare real? a Evangheliei. Mai mult de un mare evanghelist ?i-a format concep?iile conform cu ceea ce scrie în urm?toarele pagini. George Whitefield, pe când înc? era student la Oxford, ne spune în Jurnalele sale cum „Semnalul de alarm?” al lui Alleine i-a fost de „mare ajutor”. Charles Haddon Spurgeon relateaz? cum, în copil?ria sa, mama lui le citea adesea câte ceva din Semnalul de alarm? al lui Alleine, în timp ce st?team la foc duminica seara; iar când a ajuns s? fie convins de p?cat, s-a întors la aceast? carte veche. „Îmi aduc aminte”, scria el, „când imediat dup? ce m? trezeam diminea?a, obi?nuiam s? iau Semnalul de alarm? a lui Alleine sau Chemarea pentru neconverti?i a lui Baxter. Oh, c?r?ile acelea, c?r?ile acelea! Le-am citit ?i le-am devorat…” Cu inima astfel arzând de focul teologiei puritane, Spurgeon a fost preg?tit s? calce pe urmele lui Alleine sau ale lui Whitefield.

12.00 ronPret:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*