Eu îi spun erezie

CUPRINS 1.   Vocea apostolică: Minunea inspiraţiei! 2.   O erezie evanghelică: Un Hristos divizat! 3.   O realitate binecuvântată: Născuţi din nou! 4.   O întrebare cercetătoare: Milă sau dreptate? 5.   O poruncă zilnică: Fiţi sfinţi! 6.   O moştenire divină: Beneficiari ai lui Continue reading